KUIZ BINGO & WORD SEARCH

Aktiviti terkini | 25 Ogos 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Templer

Tujuan :
Aktiviti ini diadakan adalah untuk mengajar peserta untuk lebih peka dengan keadaan sekeliling. Peserta juga diajar untuk mengatur strategi dan memahami dengan apa yang diberitahu.

Kelebihan Aktiviti :
• Memperkenalkan dan mempromosikan Pusat Internet kepada ibu bapa & peserta.
• Dapat melakukan aktiviti selain daripada belajar di dalam bilik darjah.
• Dapat berkomunikasi dengan para peserta dan para ibu bapa.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :