PROGRAM ADVOKASI DI SEKOLAH TINGGI ISLAM AS SOFA

Aktiviti terkini | 03 Mei 2019

Tempat Aktiviti:
Sekolah Tinggi Islam As Sofa

Tujuan :
• Tujuan mengadakan program ini adalah untuk memberi kesedaran awam mengenai keselamatan dalam penggunaan internet kepada para peserta.

Kelebihan Aktiviti :
• Mendedahkan kepada peserta mengenai keselamatan Internet
• Memberi maklumat kepada peserta kempen-kempen yang dijalankan oleh pihak MCMC

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :